hero

ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

STC

ตำแหน่ง Tele Sale (สัมภาษณ์ทราบผลทันที)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำแนะนำ/นำเสนอ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบซอฟแวร์ ฮาร์ตแวร์ และการให้บริการ IT Outsource โดยติดต่อจากรายชื่อหรือกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทให้
 • หาฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เจาะกลุ่มตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณท์ของบริษัท
 • หารายชื่อและฐานข้อมูลลูกค้าเพิ่ม เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกค้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ให้ได้มากที่สุด
 • โทรนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการจำกัดกลุ่มลูกค้า และไม่มีการแบ่งเขตขาย สามารถนำเสนอขายได้ทุกช่องทางการขาย
 • จัดทำรายงาน และสรุปผลฐานข้อมูลลูกค้า และสรุปรายงานยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทางบริษัทฯ มีอบรมผลิตภัณฑ์ให้เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ามาสามารถนำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

 • คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ในสายงานขาย 0-5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานสูง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานขายในธุรกิจ ไอที หรือ บริษัทธุรกิจ Outsource Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และยินดีต้องรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน E-mail : hr@stc-com.com
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดเข้าสัมภาษณ์งาน ได้ที่ 02-103-4486-7 ext.113 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล