hero

ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

STC

ตำแหน่ง IT Service Engineering

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของ Sub ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • ทำการปรับปรุง และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบยิ่งขึ้น
 • ตรวจสอบและคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ทางแผนกรับผิดชอบที่ส่งคืนกลับมาจากลูกค้าพร้อมทำรายงาน
 • รับกำหนดแผนการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
 • จัดเตรียมข้อมูลการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
 • นัดหมายการดำเนินการติดตั้งกับทางลูกค้า
 • ดำเนินการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ตามแผนงานที่วางไว้
 • ติดต่อ ประสานงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ แก่ผู้บังคับบัญชา
 • รับคำร้องขอแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบคำร้องขอแก้ไขปัญหา, ขอข้อมูลเพิ่มเติม, ประสานงานกับผู้ร้องขอแก้ไขปัญหา
 • ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหา
 • ดำเนินการตามแผนการที่วางไว้
 • สรุป และรายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในด้านเทคนิค
 • รับปฏิบัติงาน Demo ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ในสายงาน System Engineer อย่างน้อย 2 ปี

 • วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน E-mail : hr@stc-com.com
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดเข้าสัมภาษณ์งาน ได้ที่ 02-103-4486-7 ext.113 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล