hero

ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

STC

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหาว่าจ้าง&พัฒนาและฝึกอบรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารโฆษณา เก็บรวบรวมและคัดเลือกในสมัครประสนงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการคัดเลือก ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดตามผลการทดลองงานเพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
 • รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้

 • คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ปวส สาขาการบริหาร หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, บริหารรัฐกิจ, กฎหมาย หรือจิตวิทยา
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจ ไอที หรือ ธุรกิจ outsource agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน E-mail : hr@stc-com.com
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดเข้าสัมภาษณ์งาน ได้ที่ 02-103-4486-7 ext.113 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล