hero

ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

STC

ตำแหน่ง General Affair

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบงาน ขั้นตอนการทำงานของบริษัท (Internal Audit)
 • ออกแบบขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร และขั้นตอนการทำงานด้านธุรกิจของบริษัทท
 • ออกแบบและควบคุณงาน Work Flow / Work Instruction / Organization Chart
 • ดูแลระบบการประเมินผลพนักงานและสรุปผลประกอบการของบริษัท
 • ออกแบบและควบคุมงาน Employee Branding
 • ควบคุมและดูแลโครงการนักศึกษาฝึกงาน และ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา
 • จัดทำกิจกรรมภายในบริษัท
 • ตรวจสอบและบันทึกระบบสต๊อก และ ทรัพย์สินในบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยด้านอาคาร สถานที่
 • จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • รับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้า

 • คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point ,Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการนำเสนอดี
 • สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดี

 • วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน E-mail : hr@stc-com.com
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดเข้าสัมภาษณ์งาน ได้ที่ 02-103-4486-7 ext.113 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล